Звяжіться з нами

Оберіть зручний для Вас спосіб

Зателефонуйте

Пн - Пт, 9:00 - 17:00

Зконтактуйте за допомогою Email

Слідкуйте за нами в соціальних мережах, щоб бути в курсі усіх подій:

Інструменти і способи оцінювання особистості

(20 занять, 40 академічних годин)

П’ятифакторна модель особистості: вступна частина (2 лекції)
 • Два підходу до опису особистості: типи і риси.
 • Теорії особистісних рис: Г. Олпорт, Г. Айзенк (EPI), Р. Кеттел (16PF).
 • Узагальненість і стабільність рис, розрізнення рис і станів, пошук базових диспозицій, квантифікація поведінки, агрегування по ситуаціям та системам реагування.
 • Психолексичний підхід.
 • П’ятифакторна теорія особистості і роль факторного аналізу у побудові особистісних тестів.
 • Корисність Великої П’ятірки: питання стабільності і валідності.
 • Особистість і поведінка в ситуації.
 • Соціально-когнітивні напрямки діагностики особистості.

Практикум: знайомство з 16PF і BFI, підрахунок сирих балів, створення таблиці переведення сирих балів у стандартизовані, побудова та інтерпретація індивідуального профілю з урахуванням стандартної помилки вимірювання

Велика п’ятіркаієрархічна модель особистості, що представляє п’ять основних рис, що складають особистість людини (5 лекцій).
 • НЕЙРОТИЗМ як процесинг негативних стимулів: психологічна сутність, межі поняття, аспекти, фасети, парадокси діагностики.
 • ЕКСТРАВЕРСІЯ як процесинг позитивних стимулів: психологічна сутність, межі поняття, аспекти, фасета, парадокси діагностики.
 • ВІДКРИТІСТЬ / ІНТЕЛЕКТ як регуляція рівня неспання і загальна чутливість до стимулів: психологічна сутність, межі поняття, аспекти, фасети, парадокси діагностики.
 • ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ як процесинг соціальних стимулів: психологічна сутність, межі поняття, аспекти, фасети, парадокси діагностики.
 • ДОБРОСОВІСНІСТЬ як процесинг часу: психологічна сутність, межі поняття, аспекти, фасети, парадокси діагностики.
Мінесотський багатоаспектний особистісний опитувальник (MMPI) (7 лекцій)
 • Історія створення
 • Версії опитувальника, принцип
 • Покладений в основу розробки,
 • Діагностичні можливості та обмеження
 • Загальна структура
 • Характеристика шкал достовірності
 • Основні клінічні шкали
 • Додаткові шкали
 • Цілісна характеристика профілю
 • Практичне застосування методики в різних галузях.
Фрайбурзький особистісний опитувальник FPI (1 лекція).
Психологічний аналіз індивідуальних цінностей особистості і соціальних груп: теорія Шалома Шварца (3 лекції).
 • Застосування Portrait Value Qestionnaire у бізнесі: відбір персоналу, коучинг, маркетингові дослідження
Бесіда і спостереження як метод психологічної діагностики особистості (2 лекції).

Теорія тестів і психометричні характеристики

(10 занять, 20 академічних годин)

Психологічні вимірювання і теорія тестів (2 лекції)
 • Визначення вимірювання у психології. Репрезентативна і сумісна теорії вимірювання
 • Психологічний конструкт, його дефініція, розмірність і номологічна сітка
 • Психологічні тести: визначення, типи, підходи до створення, проблеми
 • Класична і сучасна теорії тестів.
 • Популяція і вибірка, латентні і спостережувані змінні
Сучасні інформаційні технології і засоби тестування (2 лекції)
 • Створення тестів за допомогою Microsoft Office Word
 • Створення тестів на основі системи Moodle
 • Збирання даних за допомогою Google Forms
 • Тести у форматі HTML і розміщення на власному веб-сайті психодіагноста
 • Проблема прокторінгу при тестуванні
Основи роботи з середовищем R і RStudio (2 лекції)
 • Таблиці даних і їх створення
 • Виконання перетворень відповідей для обчислення тестових балів (скорінг)
 • Побудова таблиць і графіків розподілу категоріальних і неперервних змінних
 • Характеристики розподілу: описові статистики. Аналіз завдань
 • Нормальний розподіл, сирий бал, стандартизація тестових балів, норми
Дослідження зв’язку змінних (2 лекції)
 • Неперервні змінні, діаграми розсіювання,
 • Викиди, підгрупи, лінійний зв’язок і кореляція
 • Категоріальні змінні, таблиці сполучення
 • Міри зв’язку в таблицях сполучення
 • Статистична значущість і величина ефекту
Надійність психологічного вимірювання (1 лекція)
 • Надійність і класична модель істинного балу
 • Індекс надійності і коефіцієнт надійності
 • Процедури оцінки надійності: узгодженість, стабільність, еквівалентність. Альфа Кронбаха і Омега МакДональда
 • Стандартна похибка вимірювання і її використання при інтерпретації індивідуальних балів
Валідність психологічного тесту (1 лекція)
 • Валідність за змістом і її оцінка
 • Зовнішній критерій, задача його прогнозування і критеріальна валідність. Регресійний аналіз для прогнозу неперервного і категоріального критерію
 • Конструктна валідність. Факторний аналіз

Психодіагностика в індивідуальному консультуванні та психотерапії

(20 занять, 40 академічних годин).

Ознайомча лекція. Що таке психодіагностика? (1 лекція)
 • Індивідуальні відмінності: психологічна діагностика, психологічне оцінювання (асесмент), психологічне тестування.
 • Взаємозв’язок між теорією психологічного явища, психодіагностичною теорією і теорією вимірювання (психометрика).
 • Джерела даних про людей: спостереження, самоспостереження, аналіз продуктів діяльності. Куб даних і його зрізи. Типи психодіагностичних методів.
 • Цілісний опис (модель індивіда), пояснення і передбачення поведінки, створення моделі управління поведінкою (втручання) як основні цілі психодіагностики.
Організація психодіагностичного процесу в індивідуальному консультуванні і психотерапії (4 лекції)
 • Збір анамнезу як спосіб стабілізувати клієнта.
 • Постановка діагнозу. Маркери переходу від збору анамнезу до терапії.
 • Клінічне інтерв’ю.  Мета і основні завдання застосування клінічного інтерв’ю. Особливості використання.
 • Психологічні опитувальники. Основні види шкал і опитувальників, які використовуються в консультуванні і психотерапії. Шкали зворотного зв’язку клієнтів, оцінка рівня травматизації.
Проективні методи дослідження особистості (11 лекцій)

Загальний огляд, діагностичний принцип, класифікація, використання в клінічній практиці, методика чорнильних плям Роршаха як приклад проективної методики, дискусійні питання.

 • Методика Сонді: історія створення та теоретичне обґрунтування, порівняння з іншими методиками, які використовують портрети в якості стимульного матеріалу, нюанси збору даних та інтерпретації.
 • Тест Люшера: історія створення та теоретичне обґрунтування, порівняння з іншими методиками, де використовуються кольори, нюанси збору даних та інтерпретації.
 • Проективні малюнкові тести. Основні принципи використання та інтерпретації.
 • Тематичний апперцептивний Тест (ТАТ): історія створення та теоретичне обґрунтування, порівняння з іншими методиками, які використовують сюжетні картини в якості стимульного матеріалу, нюанси збору даних  та інтерпретації.
 • Тест руки (Hand test): історія створення, опис методики, процедура проведення, обробка та інтерпретація результатів.
Метод репертуарних решіток в індивідуальному і груповому консультуванні (2 лекції)

Теорія особистих конструктів Дж. Келлі та її базові принципи. Конструкти і елементи. Репертуар ролей та його створення. Методи виклику конструктів. Сходи конструктів. Використання програмного забезпечення WebGrid Plus в індивідуальному консультуванні та аналізу репертуарних решіток.

Метод Q-сортування в діагностиці особистості і характеру

Перспективи суб’єктивної оцінки особистості іншої людини і Q-методологія. Поліпшення якості експертних оцінок. Каліфорнійське Q-сортування як приклад підходу. Розробка власного Q-набору. Проведення аналізу зібраних даних в RStudio, порівняння думок декількох експертів.